Kilpailun säännöt

Voita itsellesi ja ystävällesi vuoden vitamiinit! (Arvo yli 1000€) 

Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan vuoden ravintolisät kahdelle (arvo yli 1.000 €). VitaFin oy arpoo palkinnot 21.9.2022.

ARVONNAN SÄÄNNÖT

Järjestäjä
VitaFin Oy, Y-tunnus 2122995-5, Osuusmyllynkatu 7
33700 TAMPERE, (Jäljempänä ”Järjestäjä”/”Vitafin”)

Arvonnan osallistumisaika 
Osallistumisaika arvontaan on 20.8.-20.9.2022.
Osallistumalla arvontaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt.

Osallistuminen arvontaan
Arvontaan voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat henkilöt. Arvontaan osallistutaan täyttämällä lomake Vitafin.fi -sivuilla osallistumisaikana. Osallistuminen arvontaan on sallittua vain osallistujan omalla sähköpostiosoitteella. Huomioithan, että osallistumalla arvontaan annat luvan lähettää VitaFin uutiskirjeitä kyseiseen sähköpostiosoitteeseen.
Arvontaan osallistuvat kaikki 20.9.2022 klo 23.59 tulleet näiden sääntöjen mukaiset osallistumiset. Arvontaan voi osallistua kerran osallistumisaikana, eikä tämän jälkeen tulleita osallistumisia oteta huomioon. Mikäli osallistuja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti tai tämän on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja, johtaa tämä osallistumisen hylkäämiseen arvonnasta ilman korvausta tai muuta hyvitystä.

Arvonnan palkinnot ja voitosta ilmoittaminen
Arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan yhdelle henkilölle (sähköpostiosoitteelle) 2 kpl 12kk:n ravintolisät:

  • Monivitamiini (24 X 30kpl)
  • Maitohappobakteeri (24 X 30kpl)
  • Omega-3 kalaöljy (24 X 30kpl)

Voittajalle ja hänen valitsemalleen henkilölle lähetetään (1) vuoden ajan kuukausittain em. Ravintolisät. VitaFin lähettää 2 kpl 12kk:n em. ravintolisät postitse voittajalle. (Ilmainen toimitus). Vaihtoehtoisesti voittaja voi ilmoittaa VitaFinille valitsemansa henkilön postiosoitteen ja VitaFin lähettää toiselle henkilölle palkinnon suoraan hänen postiosoitteeseensa (Ilmainen toimitus)

VitaFin ilmoittaa voittajalle sähköpostilla.
Jos Järjestäjä ei tavoita voittajaa kahden vuorokauden sisällä arvonnan suorittamisesta, arvotaan tilalle uusi voittaja ja alkuperäisen voittajan oikeus palkintoon raukeaa ilman korvausta. VitaFin ei luovuta osallistujien sähköpostiosoitteita eteenpäin.

Palkinnon lunastaminen ja arpajaisvero
Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi, vaihtaa tai korvata muilla palveluilla tai tuotteilla. VitaFin suorittaa palkinnoista maksettavan lakisääteisen arpajaisveron. Voittaja voi halutessaan kieltäytyä vastaanottamasta palkintoa, jolloin VitaFin arpoo uuden voittajan.

Henkilötietojen käsittely
VitaFin käsittelee osallistujan antamia henkilötietoja (sähköpostiosoite) arvonnan toteuttamiseksi ja arvonnan voittajien tavoittamiseksi palkinnon luovuttamista varten sekä muihin näissä säännöissä nimenomaisesti mainittuihin tarkoituksiin.

Arvonnan ennenaikainen päättäminen
VitaFin pidättää itsellään oikeuden keskeyttää tai päättää arvonta milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja syytä mainitsematta. VitaFin käyttää tätä mahdollisuutta erityisesti, jos arvontaa ei voida toteuttaa asianmukaisesti teknisistä syistä (esim. tietokonevirusten, manipulaation tai laitteisto-/ohjelmistovian vuoksi) tai oikeudellisista syistä tai syistä, jotka liittyvät palkintojen luovutukseen.

VitaFin Oy:n vastuu
VitaFin ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä tai muista ongelmista johtuen ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tai virheelliset yhteystiedot.
VitaFin ei myöskään vastaa mahdollisista palkinnon lunastamiseen liittyvistä kuluista eikä muista palkinnon hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Voittaja vapauttaa VitaFin myös kaikesta vastuusta liittyen palkintoon tai siihen liittyviin virheisiin tai viivästyksiin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta arvontaan tai palkinnon lunastamisesta. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle Suomen lainsäädännön, esimerkiksi kuluttajansuojalain, nojalla kuuluvia oikeuksia. VitaFin vastuu arvonnan osallistujaa kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. Jos arvontasääntöjen yksittäiset ehdot ovat tehottomia tai tulevat tehottomiksi, niin se ei vaikuta muiden arvontasääntöjen pysyvyyteen.

Sääntöjen muuttaminen
VitaFin pidättää itsellään oikeuden muuttaa arvontasääntöjä milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa.

Sääntöjen sitovuus
Arvontasäännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaan sovelletaan Suomen lakia. Osallistumalla arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvontasääntöjä.

VitaFin arvonnan TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:
VitaFin Oy
Y-tunnus: 2122995-5
Postiosoite: Osuusmyllynkatu 7
33770, Tampere

Käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
VitaFin käsittelee niitä henkilötietoja, joita arvontaan osallistuja antaa VitaFinille arvontalomakkeella tai VitaFinin yhteydenoton yhteydessä (koskee vain voittajaa). Näitä henkilötietoja ovat perustiedot osallistujasta, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, lähiosoite sekä mahdolliset suostumukset. 
VitaFin käsittelee osallistujan antamia henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi, arvonnan voittajien tavoittamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista, mutta sähköpostiosoitteen jättäminen on edellytys arvontaan osallistumiseksi.
Henkilötietojen käsittelyperuste on sopimuksen täytäntöönpano (arvonnan toteuttaminen) sekä tietojen julkaisun osalta suostumus (julkaisun sisältö sekä nimimerkki). Lisäksi VitaFin voi käsitellä henkilötietoja lain (kuten kirjanpito- ja verolainsäädännön) velvoittamissa tilanteissa. Ilman henkilötietojen käsittelyä arvontaan osallistuminen ja sen toteuttaminen ei ole mahdollista.

Tietojen vastaanottajat

Emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.
Tietojen säilytysaika ja oikeutesi rekisteröitynä
Arvontaan osallistuneiden sähköpostiosoitetta säilytetään rekisterissä (uutiskirjeen tilaajana) kunnes henkilö poistuu rekisteristä. (Uutiskirjeen tilaaja) Henkilö voi poistua rekisteristä koska tahansa, joko ilmoittamalla halustaan poistaa sähköpostiosoite rekisteristä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vitafin@vitafin.fi, tai käyttämällä uutiskirjeessä olevaa linkkiä: Lopeta tilaus.

Rekisteröitynä sinulla on lisäksi oikeus tarkistaa tallennetut itseäsi koskevat henkilötiedot sekä oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai oikaisua. Lisäksi sinulla on tietyin lainsäädännöllisin edellytyksin oikeus pyytää tietojen siirtämiseen toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajaamista sekä kieltää tietojesi käsitteleminen.
Pyrimme aina ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. Suomessa tietosuojan valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutetun toimisto (www.tietosuoja.fi).

Seuraa meitä @vitafinsuomi